Rizika očkování
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

O autorce

 Strun

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.(*1944)

 1961– 1966 Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie  – chemie

1971  – RNDr.

1972  – CSc. z normální a patologické fyziologie, Univerzita Karlova, Praha

1980  – habilitační práce,  jmenování a ustanovení docentkou fyziologie

1987  – DrSc. disertační práce Fyziologická funkce fosfoinozitidů

1989  – jmenována a ustanovena profesorkou fyziologie

1981  – 1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK

1991  – 2006 katedra fyziologie a vývojové biologie PřF UK

2007 – v důchodu

2008 – 2012 0.1 úvazek 1. lékařská fakulta UK, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, laboratoř biochemické neurofarmakologie

 

Prof. Strunecká má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na univerzitě Karlově. Od roku 1968 vedla praktická cvičení a později zajišťovala mnoho základních i  specializovaných přednášek pro studenty přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty UK, přednášela v postgraduálních kurzech i pro veřejnost. Vyškolila 52 diplomantů magisterského studia a 14 postgraduálních studentů. Autorka pěti učebních textů (skripta). V letech 1981 –1990 byla vedoucí Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK. Prof. Strunecká byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů, jejichž výsledky byly publikovány v řadě domácích i mezinárodních časopisů. Přinášejí prioritní výsledky i originální původní hypotézy, které poukazují na mechanizmy vzniku patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autizmu. Publikovala více než 300 odborných prací, byla členkou redakční rady časopisu Americké fyziologické společnosti News in Physiology (1999 –2003) a mezinárodního časopisu Fluoride. V letech 2002-2004 byla koordinátorkou pro přípravu projektu 6. rámcového programu Evropské unie EU: European Fluoride and Aluminium Network of Excellence, kterého se pod jejím vedením účastnilo 352 vědců z 15 zemí. Její životopis je uveden v různých zahraničních publikacích typu WHO is WHO. V r. 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu  Žena roku. V roce 2007 odešla do důchodu, podílela se na zavedení výuky biologie na waldorfském lyceu v Praze; od  r. 2008 do března 2011 a znovu od července 2012 pracovala  na částečný úvazek na 1. LF UK. Věnuje se intenzivně vědecko-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu; přispívá pravidelně do časopisů Psychiatrie, DentalCare, Revue Prostor, Sféra a Meduňka. Je autorkou knihy Přemůžeme autizmus? (Almi 2009). V roce 2010 vyšla její kniha Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders (Bentham Science Publishers, UEA).

Prof. Strunecká je aktivní členkou různých domácích i zahraničních vědeckých společností jako je Fyziologická společnost JEP, Neuropsychofarmakologická společnost, Je členkou vědecké rady FAN (Fluoride Action Network).

Kniha Doba jedová (Triton, 2011) se stala nejprodávanější populárně naučnou knihou pro dospělé roku 2011).

Copyright 2012 - 2018 ProfiSales s.r.o. | Zásady zpracování osobních údajů