Rizika očkování
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

5. díl: Očkování proti rotavirům

5. díl: Očkování proti rotavirům

Profesorka Anna Strunecká se v pátém video seriálu věnuje "očkování proti rotavirům". V dalším díle video seriálu, který vyjde v horizontu 14 dní na www.rizikaockovani.cz se budeme zabývat "hořčíkem"

5.4.2014 15:09
Copyright Miloš Palatka – ALMI