Rizika očkování
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

24.3.2017 13:56
Copyright Miloš Palatka – ALMI