Rizika očkování
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Manuál pro odmítnutí očkování

https://www.suenee.cz/manual-pro-odmitnuti-ockovani/

19.10.2017 16:11
Copyright Miloš Palatka – ALMI